hdi aspecta profit - OVB POLAND

Szukaj
My Great Web page
Idź do spisu treści

Menu główne

hdi aspecta profit

 

Aspecta.Profit
Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Aspecta.Profit” to program ubezpieczeniowy dla wszystkich, którzy pragną systematycznie i skutecznie inwestować w średnim horyzoncie czasowym. Pomnażanie kapitału, ponadprzeciętny zysk oraz bezpieczeństwo finansowe to marzenie każdego inwestora. Dzięki właściwemu wykorzystaniu specyfiki ubezpieczeń na życie
i nowoczesnemu podejściu do zarządzania funduszami Towarzystwo oferuje instrument finansowy łączący w sobie aktywne inwestowanie, zabezpieczenie przyszłości i bezpieczeństwo.

Wiek zawarcia umowy
Od 0 do 60 roku życia. Bez względu na stan zdrowia osoby Ubezpieczonej

Okres ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością zakończenia umowy w dowolnym momencie jej trwania

Forma płatności składki
Z tytułu zawarcia umowy Ubezpieczający może dokonywać płatności składki w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym.
Poprzez wpłaty dodatkowe istnieje możliwość korzystnego inwestowania nadwyżek finansowych

Świadczenia z umowy podstawowej
Wyższa z wartości: suma wpłaconych składek lub wartość indywidualnego rachunku z dnia śmierci Ubezpieczonego

Umowy dodatkowe
Brak

Warianty ubezpieczenia
Możliwość wyboru z 3 wariantów umowy: Silver, Gold,  Platinum

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Dostęp do renomowanych funduszy o zróżnicowanym stopniu ryzyka i wysokości osiąganych zysków. Możliwość lokowania w 68 funduszy z oferty 10 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

Zalety ubezpieczenia
Spektrum możliwości inwestycyjnych    
* swobodne inwestowanie - ustalanie dowolnego składu portfela w ramach dostępnej, bardzo szerokiej palety Funduszy
* ustalenie indywidualnej strategii inwestowania o zróżnicowanym stopniu ryzyka i wysokości osiąganych zysków
* w celu podnoszenia jakości usług sukcesywne uzupełnianie oferty o kolejne fundusze
* zwiększenie efektywności inwestycji poprzez dodatkowe nabywanie jednostek uczestnictwa na preferencyjnych warunkach, niezależnie od wpłaty zadeklarowanej składki regularnej
* elastyczność w przeprowadzaniu operacji sprzedaży i nabywania jednostek uczestnictwa - dowolny termin przeprowadzania konwersji pomiędzy funduszami w przypadku zmiany strategii inwestycyjnej

Korzyści
* ochrona przed niespodziankami prawno-podatkowymi
* duży wybór funduszy w jednym ubezpieczeniu umożliwia otwarcie nad Państwa inwestycją „Parasola” podatkowego i bilansowanie zysków kapitałowych
* zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

Bezpieczeństwo
* uzupełnienie systemu emerytalnego
* możliwość zawieszenia opłacania składek regularnych w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń nawet na 24 miesiące bez konieczności uregulowania zaległości w momencie wznowienia płatności
* pełna ochrona ubezpieczeniowa w okresie zawieszenia opłacania składek regularnych

Wygoda/Elastyczność umowy ubezpieczenia
* wygoda - nie trzeba śledzić na bieżąco trendów rynkowych, giełdowych i walutowych
* niczym nieskrępowana możliwość decydowania o sposobie inwestowania Państwa pieniędzy przy wykorzystaniu gamy oferowanych funduszy
* swoboda dokonywania zamian pomiędzy funduszami w dogodnym dla Państwa terminie
* indywidualne dopasowanie czasu trwania ubezpieczenia i inwestycji
* umowa daje możliwość dużej swobody decyzji w zakresie:
- całkowitego lub częściowego wykupu ubezpieczenia
- zmiany Uposażonego
- podwyższenia wysokości składki regularnej
- zmiany terminów płatności składki regularnej
- indeksacji składki
- zawieszenia opłacania składek
-o zmiany na ubezpieczenie bezskładkowe na wniosek Ubezpieczającego
* przejrzystość i dostępność - możliwość codziennego monitorowania wyników na rachunku polisy poprzez konto na stronie internetowej

 
Liczniki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego